CÔNG TY DỊCH VỤ 

TNHH AT EXPRESS DELIVERY

CÔNG TY dịch vụ AT EXPRESS DELIVERY cung cấp các dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế và gửi hàng đi nước ngoài bao gồm:

  • Chuyển phát nanh quốc tế
  • Chuyển phát nhanh Châu Âu
  • Chuyển phát nhanh Châu Á
  • Chuyển phát nhanh châu Mỹ
  • Chuyển phát nhanh Châu Phi
  • Dịch vụ gửi hàng chuyên tuyến
  • Dịch vụ chuyển phát tiết kiệm
  • Dịch Vụ gửi hàng đi nước ngoài
  • Dịch vụ gửi hàng đi Mỹ

Trân Trọng !!!